top of page

Algemene voorwaarden en de privacy

2019_12_Andrea_024.jpg

Samenvatting:

Gegevens die aan Zeeuws Lief verstrekt worden, zullen nooit uitgewisseld of doorverkocht worden aan derden zonder medeweten van de klant. Persoonsgegevens worden met zorg bewaard en foto's worden alleen gedeeld met expliciete toestemming.

Voor het boeken van een reportage dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, deze worden voor boeking beschikbaar gesteld aan klant. 

Lees verder voor de uitgebreide privacyverklaring van Zeeuws Lief

Privacyverklaring

Zeeuws Lief, gevestigd aan Seisplein 5, 4331 NP Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.zeeuwslief.nl

Seisplein 5 4331 NP

Middelburg 0634373626

 

Andrea labeur is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeeuws Lief. Zij is te bereiken via andrea@zeeuwslief.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeuws Lief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Trouwdatum

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeuws Lief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- ras, geslacht (dmv. vastlegging door fotografie)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via andrea@zeeuwslief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeeuws Lief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Zeeuws Lief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

- Het fotograferen zelf (dmv. foto's worden namelijk uiterlijke kenmerken vastgelegd)

- Het doorsturen van foto's naar een afdrukcentrale om deze af te laten drukken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeeuws Lief neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeeuws Lief) tussen zit. Zeeuws Lief gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

- boekhoudprogramma 

- online galerij, waar dmv. het invullen van een email adres, ingelogd kan worden in een beschermde omgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeeuws Lief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Foto's > 3-7 jaar > Als back-up voor jullie zorg ik dat de foto's nog zeker 3 jaar op mijn harde schijf staat. Wil je dit niet? Geef dit dan al voortijdig aan.  

NAW-gegevens > 7 jaar > Facturen dienen voor de belastingdienst 7 jaar te worden bewaard. Facturen en de gegevens daarop kunnen dus niet worden verwijderd voor die termijn om is. Zo lang er geen verbintenis is aangegaan tussen jou en Zeeuws Lief, kunnen de doorgestuurde gegevens wel worden verwijderd.

Alle gegevens worden op een lokale schijf opgeslagen. Natuurlijk wordt er ook altijd een veilige back-up gemaakt van deze gegevens. Deze staat op een beveiligde server op een externe locatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeeuws Lief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (denk aan de boekhouding of het bestellen van fotoalbums of afdrukken). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zeeuws Lief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeeuws Lief gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het kan wel voorkomen dat bepaalde delen van de website dan niet meer naar behoren werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeeuws Lief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar andrea@zeeuwslief.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Zeeuws Lief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeeuws Lief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via andrea@zeeuwslief.nl

bottom of page